Mini blau masculi
Pau Sarri, Gerard Guasch, Pau Gonzalez, Marti Ribera, Xavier Berengue, Marc Prats, Raimon Ferrer,

Favian de los Angeles, Ferran Piqueres i Santi Puiggené
Entrenat per Miquel Angel Palou

Resultats